Cenník

Dom na Slovensku

Cenník a provízie

Nevyžadujeme od klienta, ktorý sa rozhodne predávať, kupovať alebo prenajímať nehnuteľnosť prostredníctvom našej realitnej kancelárie žiadnu sprostredkovateľskú odmenu ( províziu ) vopred.

Províziu vždy účtujeme len na jednej strane klienta, to znamená že províziu účtujeme len kupujúcej alebo len predávajúcej strane ( podľa typu obchodu ). Provízia je splatná až po uzatvorení obchodu.

Výška provízie je:

  • v prípade predaja nehnuteľnosti: 3 - 5 % z predajnej ceny, minimálne ale 1.000,- €
  • v prípade nájmu nehnuteľnosti: vo výške jedného mesačného nájomného
pricelist-1
pricelist-2

V cene provízie je zahrnuté:

  • vypracovanie Kúpnej zmluvy a Návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností, notárske poplatky, poplatky za prevod v Katastri nehnuteľností v hodnote 66,- € (formou e-kolku) a vypracovanie Protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti
  • vypracovanie Nájomnej zmluvy a Protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti

V prípade hypoúveru sprostredkovanie vypracovania znaleckého posudku, poradenská činnosť v realitnej oblasti, v oblasti hypoúverov a poistenia nehnuteľností.

Poplatok za určenie trhovej hodnoty nehuteľnosti:

  • určenie hodnoty nehnuteľnosti na základe fyzickej obhliadky nehnuteľnosti od 35,-€ do 50,-€ (cena závisí od vzdialenosti, v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza od našej kancelárie)